Loading...

Môj dedo mi ako mladému dievčaťu často vravieval jednu známu ľudovú múdrosť:

"Každý je strojcom svojho šťastia."

Tá síce znie pekne, no žiaľ, nikdy mi nevysvetlil kde hľadať jej pravú podstatu. Tak som ju, časom mierne vytesnenú do podvedomia, hľadala vo víre života: v úspechoch, sklamaniach, láske, slzách, pocitoch, emóciách...  dlho nič! Až raz, pod ťarchou životných udalostí, ku mne prišla sama.  Prišla vtedy, keď som pochopila, že to chce " iba zmenu v myslení“ a „iba novú cestu v hľadaní“. Po novej ceste som nešla rýchlo. Každý kurz či vzdelávanie ma priviedlo k novým učiteľom a obohacovalo o nové poznania v našom teste zvanom život. Cesta ma priviedla k detoxikácii Joalis. Zvolila som si ju a pochopila, že je to jedna z životných ciest za zdravím, zdravou psychikou a veselou mysľou. Pozývam Vás na túto cestu spolu so mnou.