Loading...
  • Alt

Detoxikácia podľa MUDr. J. Jonáša

Alt

Ide o projekt dlhoročného výskumu a praxe českého lekára MUDr. Josefa Jonáša, významného odborníka a priekopníka celostnej – informačnej detoxikácie. Práve jeho metóda detoxikácie stále viac získava srdcia ľudí nielen v Čechách a na Slovensku, ale i v ďalších štátoch Európy a sveta.

Detoxikácia v zhode s poznatkami tradičnej čínskej medicíny vychádza z presvedčenia, že fyzický stav nášho tela úzko súvisí s naším stavom energetickým, mentálnym a emocionálnym. Znamená to, že za každou chorobou sa  ukrýva náš životný príbeh odvíjajúci sa z našich emócií, pocitov, myšlienok, slov a skutkov. Úspešnosť našej vnútornej očisty teda súvisí nielen s našou snahou nájsť a uvedomiť si začiatok tohto príbehu, ale aj so snahou naučiť sa prevziať zodpovednosť za stav svojho tela.

Detoxikácia podľa MUDr. J. Jonáša pracuje s pojmom toxín (toxín= škodlivý vplyv v organizme, záťaž) a to v oblasti hmotnej – fyzickej časti tela ako aj v jeho nehmotnej časti – mentálnej,  emočnej a energetickej. Túto toxickú záťaž, ktorá narušuje funkčnosť informačných regulačných systémov organizmu a tým jeho prirodzený chod a vitálnu energiu, v jednotlivých detoxikačných krokoch identifikuje a likviduje.

Postupnou likvidáciou toxickej záťaže tak detoxikácia podľa MUDr. J. Jonáša napomáha organizmu naštartovať proces vedúci k jeho regenerácii a samo uzdraveniu a to na základe jeho autoregeneračnej schopnosti.

Detoxikácia nie je a nemôže byť jednorazová záležitosť, nejde o mechanické odstraňovanie toxínov. Ak sme dlhé roky ignorovali upozornenia nášho tela v podobe bolesti, zápalu, pichania, viróz a pod. o tom, že je v nepohode, dovolili sme toxínom urobiť dlhú cestu za svojim cieľom. Dovolili sme im „udomácniť sa“ a rozmnožovať sa v našom tele na úkor našej životnej vitality a zdravia.

Toxíny (záťaže)

Nerozlišujeme žiaden špecifický toxín, ktorý stojí za určitou diagnózou choroby. Na jej vzniku sa zvyčajne podieľajú viaceré toxické záťaže a úlohou detoxikácie je očistiť (teda detoxikovať) myseľ i telo od zistených toxínov.

O aké záťaže ide?
Emocionálna záťaž
Je základným kameňom detoxikácie nakoľko toxín je z tkaniva možné odstrániť len ak sú odstránené určité poškodzujúce emócie. Práve tie svojou prítomnosťou znemožňujú imunitnému systému, aby si sám poradil s jednotlivými toxínmi.
Mikroorganizmy a ich toxíny

V tele sa vyskytujú v podobe akútnej, či chornickej infekcie, ale aj vo forme mikrobiálneho ložiska. U človeka je celá škála týchto mikroorganizmov (spirochety/borelie, chlamýdie, mykobakterie, mollycutes, koky, víry, plesne a iné), ktoré sa priamo či nepriamo podieľajú na všetkých našich zdravotných problémoch.

Životné prostredie
Ťažké kovy, chemické zlúčeniny, rádioaktívne látky, chémia – priemyselná, farmaceutická,  poľnohospodárska, potravinárska, bytová, kozmetická...
Organické záťaže
Mykotoxíny – toxíny plesní (potraviny), imunokomplexy – časté je ich  usadzovanie v obličkách, cievach a kĺboch
Metabolické záťaže

Metabolity niektorých potravín (kasein, laktóza, metabolity mäsa a tukov, gliadin).

Deficit vitamínov, minerálov, stopových prvkov
Ich nedostatok má celý rad negatívnych následkov. Príčinou ich nedostatku sú poruchy vstrebávania.
Toxíny v telesných tekutinách

Obľúbeným miestom toxínov sú aj telesné tekuty, ako krv, lymfa, žlč, hlien...

Črevné toxíny
Ich kontrolou sledujeme stav črevnej mikroflóry.
Antigénne štruktúry mikroorganizmov
Cudzorodá bielkovina.
Biogénne soli

V akom veku je detoxikácia vhodná?

Vnútornú očistu tela možno zahájiť a aplikovať v každom veku (od batoliat až po seniorov). Batoľatá sa vymeriavajú cez ich mamu. Vďaka používaniu preparátov sa aj ľudia v pokročilom veku dokážu svojich zdravotných ťažkosti zbaviť alebo ich zmierniť.

Uvedená metóda nenahrádza lekárske vyšetrenie.

poradie na titulke: 1